Press Conference on the Rebuilding of Tygerberg Hospital as a Mega Project | Western Cape Government

News

Press Conference on the Rebuilding of Tygerberg Hospital as a Mega Project

26 August 2009
Western Cape Minister of Health, Theuns Botha, invites all media to a press conference that will provide detailed information on the rebuilding of Tygerberg Hospital as a mega project. There will be a detailed presentation, and opportunity for follow-up questions and interviews with Minister Botha and officials from the provincial Department of Health.

Date: Tuesday, 1 September 2009
Time: 13:00 - 14:00
Venue: Western Cape Ministry of Health
21st Floor, Tower Block
4 Dorp Street, Cape Town

In order to ease security access, and for catering purposes, please RSVP to Hélène Rossouw
Email: herossou@pgwc.gov.za
Cell: 082 771 8834

Wes-Kaapse Minister van Gesondheid, Theuns Botha, nooi alle media uit na 'n perskonferensie wat besonderhede sal gee oor die herbou van die Tygerberg Hospitaal as 'n mega-projek. Daar sal 'n gedetaileerde voorlegging wees, en 'n geleentheid vir opvolg vrae en onderhoude met Minister Botha en amptenare van die provinsiale Departement van Gesondheid.

Datum: Dinsdag, 1 September 2009
Tyd: 13:00 - 14:00
Plek: Wes-Kaapse Ministerie van Gesondheid
21ste Vloer, Toringblok
Dorpstraat 4, Kaapstad

Om toegang by sekuriteit te vergemaklik, en vir spyseniering, RSVP asb
Hélène Rossouw
E-pos: herossou@pgwc.gov.za
Selfoon: 082 771 8834

Hélène Rossouw

Media Liaison
Western Cape Ministry of Health
Email: herossou@pgwc.gov.za
Tel: 021 483 4426
Fax: 021 483 4143
Mobile: 082 771 8834
Tower Block
4 Dorp Street
Cape Town
8001

Media Enquiries: