Agri Expo’s Yogurt Entrepreneur Function at Sandringham | Western Cape Government

Speech

Agri Expo’s Yogurt Entrepreneur Function at Sandringham

2 November 2012

Liewe jong vriende, landbou is vandag baie meer in die kollig as wat dit was toe ek so jonk soos julle was. Die wêreld se bevolking het drasties toegeneem, en daar is vandag meer mense op die aarde as ooit van te vore in die geskiedenis. Daar gaan oor die volgende paar dekades nog baie meer mense bykom.

En ons voel reeds die impak van al hierdie mense op ons planeet. Klimaatsverandering; lug besoedeling, gronderosie en die uitputting van skaars waterbronne is reeds realiteite.

In Suid Afrika is daar ook `n politieke element by landbou. Boerdery word gekoppel aan grond, en weens ons verlede is die verdeling van grond baie ongelyk in Suid afrika. Daar is `n behoefte aan grond, alhoewel daar nie noodwendig `n behoefte is om te boer op daardie grond nie. Ek moet vandag vir julle jongmense sê dat ek skaam is dat my generasie na amper 20 jaar nog nie veel vordering met hierdie kwessie gemaak het nie. Dit raak dus julle probleem.

Dus wag die volgende uitdagings op die landbou leiers van more, wat julle is:

 • Julle gaan vir meer mense kos moet voorsien.
 • Julle gaan dit in klimaatsomstandighede moet doen wat ons vandag nog nie presies seker oor is wat dit gaan wees nie. Die Wes-Kaap word voorspel om warmer en droër te wees. Meer intense reënbuie en ook meer intense droogtes.
 • Julle gaan baie meer omgewingsvriendelik moet boer. Die druk op natuurlike hulpbronne gaan groot wees, en landbou gaan baie hard moet baklei vir sy deel van die beskikbare vars water in ons riviere en damme.
 • Julle gaan die politieke vraagstukke moet oplos, sodat alle Suid Afrikaners veilig en welkom voel in hul land. Daar moet genoeg geleenthede wees sodat mense hulself kan uitleef en opwerk in die lewe.

Watter impak het bogenoemde op die keuses wat julle vandag kan maak?

 • Landbou het baie tegnies en gespesialiseerd geraak. Dit gaan net nog meer so raak in die toekoms. Daarom is wiskunde en wetenskap as skoolvakke van kritieke belang vir toekomstige landbouers. (Wiskunde; nie Wiskunde Geletterdheid nie).
 • Probeer ook om na-skoolse opleiding te kry. Dit skep die basis van waar jy in die toekoms die vermoë sal hê om te kan aanpas by veranderende omstandighede.
 • Julle moet belangstel en op hoogte bly van wêreld gebeure. Soos die druk op voedselvoorrade gaan toeneem, so gaan die handel tussen lande meer belangrik raak. Môre se leiers sal strategies moet dink oor Suid Afrika se voedselsekerheid strategieë.
 • Landbouleiers sal die vermoë moet hê om mense bymekaar te bring en om saam te werk tot voordeel van die sektor in geheel.
 • Landbouleiers gaan geleenthede moet raaksien en dit tot voordeel van almal ontwikkel. So lê 60% van die wêreld se onbenutte landbougrond tussen Suid Afrika en die Sahara woestyn. Watter geleenthede kan dit vir Suid Afrikaanse landbouers, en die land in geheel, inhou?

Friends, my message to you today is that the future leaders of agriculture are going to be very important people in our country. These future leaders will have to be true leaders:

 • They will have to be able to make plans for the good of the country, and not only for a select group.
 • They will have to be experts on international trade.
 • They will need to be up to date with technology that keeps on changing.

I want to conclude: Agriculture will exist as long as there are people, because people need to eat. Solank daar mense is wat moet eet, sal daar Landbou wees.But this agricultural sector will keep on changing to such an extent that we are not able to even conceptualise what it is going to like in the near future.

There will be many opportunities in agriculture. Some of the jobs you might do in your lifetime do not even exist today.

The most important thing you can do right now is to be positive about the sector. If we send a positive message out to the world about farming in South Africa, we will get people to invest in the sector. Investment will bring progress. Progress will secure your careers in this very exciting business of farming. 

Media Enquiries: 

Wouter Kriel
Tel: 021 483 4700
Cell: 079 694 3085
E-mail: Wouter.kriel@westerncape.gov.za