Official Commissioning of Eluxolweni Satellite Library | Western Cape Government

Speech

News

Official Commissioning of Eluxolweni Satellite Library

14 September 2015

Speech by Minister of the Western Cape Department of Cultural Affairs and Sport, Anroux Marais

All protocol observed.

Dankie vir die geleentheid om u vandag by die amptelike inwyding van die Eluxolweni Satelliet-biblioteek te kan toespreek.

Die tyd waarop hierdie belangrike geleentheid plaasvind, is gepas aangesien Nasionale Boekeweek gister geëindig het. Ons is vandag hier bymekaar ter viering van die boek en die verskaffing van toegang tot boeke en ander leesstof by biblioteke soos hierdie.

Let me open this address with the words of the late great Maya Angelou, “any book that helps a child to from a habit of reading, to make reading one of his deep and continuing needs, is good for him.”

Nasionale Boekeweek wat reeds vir die sesde jaar sedert sy ontstaan in 2010 gevier word, word beskou as een van die langste en mees suksesvolle veldtogte in Suid-Afrika. Hoewel die week verby is, moet die veldtog 24/7 plaasvind, want dit vier die boek en bevorder 'n liefde vir en kultuur van lees.

Ons strewe daarna om met hierdie veldtog, onder andere, die volgende doelwitte te verwesenlik:

  • Bevorder lees as ’n krities belangrike deel van Suid-Afrikaanse ontwikkeling
  • Vier boeke as hulpmiddels en instrumente vir opvoeding, kultuur, erfenis en ekonomiese vooruitgang
  • Publiseer meer inheemse taal en
  • Stel Suid-Afrikaanse en Afrika skrywers, uitgewers, boekverkopers en verwante besighede ten toon.

With these objectives in mind, it is then appropriate that we continue to celebrate books and the commissioning of this satellite library in Eluxolweni in the Overstrand Municipality. It is at these magical spaces that are libraries where residents: children and adults alike have access to information by means of print material: books, magazines, pamphlets and newspapers to be kept up to date with current affairs which affect their daily livelihoods. Access to electronic sources such as internet facilities and computer services are also available at your libraries which serve as social hubs that provide a welcome, safe and inclusive environment to the different communities making use of them.

Dit is belangrik om te noem dat biblioteke lees en leer bevorder en navorsing het getoon dat die gebruik van openbare biblioteke tot verbeterde opvoedkundige uitkomste en prestasievlakke kan lei. Die gebruik van die dienste by ons biblioteke dra ook by tot verhoogde vlakke van geletterdheid en inligtingsbevoegdheid.

The 8th of September also marked International Literacy Day 2015. Whether it is reading or writing, literacy is an outlet to an untouchable world: the imagination. Not only is literacy a basic human right, it is a fundamental building block for learning as well as a personal empowerment tool. Literacy is the means through which every man, woman and child can realise his or her full potential and the Western Cape Government wants all in the province to live lives they can value.

Ek sluit op daardie noot af deur u almal aan te moedig om gebruik te maak van die boeke en ander leesstof wat vrylik by die Eluxolweni Satelliet-biblioteek beskikbaar is. Kom ons herontdek die vreugdes van lees en die krag wat opgesluit lê in die bladsye van die baie boeke waarmee ons beter tesame kan omgaan. Wanneer ons leer om te lees en 'n liefde vir boeke ontdek, sal ons vir ewig vry wees. Ter aansluiting by die woorde van Nelson Mandela, "Wees ’n lewenslange student, lees soveel boeke as moontlik".

Ek dank u. 

 

Media Enquiries: 

Stacy McLean
Spokesperson for Anroux Marais, Minister of Cultural Affairs and Sport
Tel: 021 483 4426
Cell: 083 504 1171
Email: Stacy.McLean@westerncape.gov.za