Klasse help met rugpyn | Western Cape Government

22Covid-19 Alerts

COVID-19 Vaccine Information and Dashboard

View Vaccine information

TB Information and Dashboard

View TB information

News

News

Klasse help met rugpyn

13 August 2019

Kliënte van die Mosselbaai-subdistrik wat sukkel met rugpyn het maandeliks die geleentheid om saam met ’n fisioterapeut te oefen in die hoop om hul pyn te verminder.

Cea Putter, fisioterapeut vir die Mosselbaai-subdistrik, hoop om deur die maandelikse klasse ’n groter groep pasiënte te help en sodoende die wagtyd vir haar dienste by die klinieke te verminder.

“Meeste van my pasiënte sukkel met lae rugpyn. Hierdie sessies bied hulle die geleentheid om rugpyn-gekonsentreerde oefening te leer wat hulle by die huis kan doen,” het sy gesê. “Kliënte help ook sommer mekaar deur oefeninge vir ander te wys wat sukkel met rugpyn.”

Cea se klasse word maandeliks aangebied in D’Almeida, Alma, Herbertsdale en Groot-Brakrivier. Die klasse is al meer as ’n jaar aan die gang en talle pasiënte het die vrugte afgewerp van die sessies. “Een van my pasiënte kon skaars regop staan, maar ’n maand later kon sy regop en vinnig stap,” het sy gesê. “Dit bly die pasiënt se verantwoordelikheid om die sessies by die huis ook te doen.”

Pasiënte word geïdentifiseer by die kliniek en dan na die klasse verwys. Dit help ook om die lading van individuele sessies by die kliniek te verlig. Indien pasiënte dan opvolgsessies benodig, sien Cea hulle by die kliniek.

Die arbeidsterapeut vir die subdistrik help ook om koringsakkies te maak. Hitte help met pyn en word vir pasiënte gegee teen ’n baie billike prys.

Vir navrae, skakel gerus jou naaste kliniek.

Media Enquiries: 

Nadia Ferreira
Communications Officer
Garden Route and Central Karoo Districts
Western Cape Government Health
Kwanokuthula CDC,Plettenberg Bay
Tel: 044 501 5751
Email: Nadia.Ferreira@westerncape.gov.za
Website: www.westerncape.gov.za