Bergrivier Tafeldruiwe Blokkompetisie Prysuitdeling en Na-oes Funksie | Western Cape Government

Speech

Bergrivier Tafeldruiwe Blokkompetisie Prysuitdeling en Na-oes Funksie

17 May 2013

Landbouviende, dit is lekker om vannaand saam met u te kuier. Ek was vroeer hierdie week in Bothaville vir die NAPMO skou gewees; vandag het ek trekkers oorhandig vir nuwe boere in Oudtshoorn, en vannaand is ek saam met u by hierdie feestelike funksie.

Landbou is inderdaad ongelooflik uiteenlopend en dek `n wye spektrum van aspekte wat ons almal se dag tot dag lewens beinvloed. Die afgelope week het my net weereens daarop gewys hoe verskillend die dele van ons land is, en dat landbouers ongelooflik aanpasbaar is om die verskillende uidagings van elke streek op `n unieke wyse te kan aanpak en oplossings te vind.

En hier by u in die Bergrivier is dit ook die geval. Om die blokkompetisie te kan wen vra vir `n fyn aanvoeling vir die terroir en die kultivar en die verbouiingstegnieke om die wenresultaat op te lewer. Aanpasbaarheid by `n verskeidenheid van veranderende faktore was nodig gewees om by die wen resultaat uit te kom.

Vriende en dit bring my by my kernboodskap vannaand: Dit was mense wat hard gewerk het om die wenblok op te lewer. Ons moet ook met ons mense spog soos ons met ons produkte en produksiestelsels spog. En net soos ons as landbouers aanpasbaar moet wees om met al die veranderlikes in die landbousektor by te hou; so moet ons ook aanpasbaar wees wanneer dit by die bestuur en bemagtiging van mense kom.

Ek sluit af: Veels geluk aan die wenblok se eienaars. Veelsgeluk aan die hande wat die arbeid verskaf het. Elke geleentheid waar landbou presteer is `n magtige positiewe voorbeeld wat dien as inspirasie en motivering vir die res van die sektor.