Official Opening of Vredendal Stadium by Minister Anroux Marais | Western Cape Government

Speech

Official Opening of Vredendal Stadium by Minister Anroux Marais

14 September 2015

Alle protokol word gevolg,

Ek is verheug om vandag die voorreg te kan hê om te getuig van en ook deel te neem aan die opening van die nuwe sportfasiliteit in die pragtige Vredendal in die Munisipaliteit Matzikama.

Hierdie fasiliteit sal ons ongetwyfeld help met die verwesenliking van ons departementele missie om uitnemendheid en inklusiwiteit in sport en kultuur aan te moedig deur die effektiewe, doeltreffende en volhoubare gebruik van ons hulpbronne, en deur kreatiewe vennootskappe met ander. In ons strewe na uitnemendheid, sal ons gunstige toestande vir toegang en massadeelname, talent-identifisering en ontwikkeling van vaardighede skep.

My departement doen alles in hul vermoë om beide internasionale en nasionale sportsuksesse van die Wes-Kaap te vermeerder deur die ondersteuning van uitnemendheid op alle vlakke van deelname en die skep van geleenthede waarin hierdie uitnemendheid erken kan word. Ons is met die verwesenliking van hierdie doelwit verbind tot die skep van ruimtes waarin uitnemendheid in sport floreer, asook 'n ruimte waarin talent geïdentifiseer kan word. My departement het R1,9 miljoen toegeken vir verskeie projekte in die Munisipaliteit Matzikama. Hierdie stadion is een van hierdie projekte en dien die doel van só ’n ruimte. Ek is vol vertroue dat dié stadion welstand en veiligheid gaan verbeter en maatskaplike euwels gaan behandel. Die Wes-Kaapse Regering glo sport is 'n belangrike faktor in die bou van brûe oor grense wat deur ras, geslag, taal, godsdiens, kleur, geloof, vermoë en gestremdheid geskep is. Sport bevorder maatskaplike insluiting deur die fasilitering van verbeterde groepsverhoudings en wedersydse begrip.

Hierdie fasiliteit gaan nie net vir sportaktiwiteite nie, maar ook vir ontspanningsprogramme beskikbaar wees. Ontspanning is 'n platform vanwaar sport kan ontwikkel en groei omdat ontspanning ’n filosofie en etos van 'n gesonde lewe, lewenslange aktiwiteit en lewenslange leer bevorder. Ontspanning bied aktiwiteite vir alle ouderdomme en kan mense bewus maak van hul onontwikkelde potensiaal en vaardighede.

Ontspanning bied ook aan individue groter insig in verband met die soort lewenskanse en geleenthede wat bestaan ​​en waarby hulle kan aansluiting vind. Deur die fasilitering van ontspanningsgeleenthede in die provinsie, probeer die Departement om die volgende kategorieë van mense by mekaar uit te bring (te verbind):

  • Individue met hulself (Individue leer hulself ken)
  • Gemeenskap met jeug en jeug met gemeenskap
  • Families (Jeug met volwassenes en omgekeerd)
  • Mense met werk (Werk vir afrigters)
  • Gemeenskappe (Gemeenskappe speel met mekaar)
  • Individue van siekte na gesondheid (welstand)

Ons gebruik beide sport en ontspanning as 'n medium om maatskaplike insluiting te bevorder. Op hierdie manier word 'n Suid-Afrikaanse identiteit ontwikkel en 'n gevoel van gemeenskap geskep.

Ter afsluiting, dankie vir die geleentheid om hierdie sportfasiliteit in te lyf. Ek hoop van harte dat die munisipaliteit die fasiliteit ten volle gaan benut om hul sporttalente te ontwikkel en ook beter tesame gaan werk om eienaarskap van die fasiliteit te neem om sy veilige bewaring en instandhouding te verseker. Ek hoop ook dat ek uitgenooi gaan word na die talle kompetisies  wat op hierdie sportgronde gaan plaasvind.

Ek dank u. 

Media Enquiries: 

Stacy McLean
Spokesperson for Anroux Marais, Minister of Cultural Affairs and Sport
Tel: 021 483 4426
Cell: 083 504 1171
Email: Stacy.McLean@westerncape.gov.za