News and Speeches Archive

Budget Speech 2007/2008: Department of Health (Vote 6)

31 May 2007

Welcome Speaker, agbare lede en gaste, dit is my voorreg om u te verwelkom by die voorlegging van die 2007/08 gesondheidbegroting vir die Wes-Kaap. Read More

Masakh'iSizwe Bursary Awards Ceremony Speech 2007

16 March 2007

Facing the Ghosts of Apartheid's Racist LegacyIntroduction Read More