Be cyber smart! | Western Cape Government

Be cyber smart!

Summary

Be cyber smart. Scammers don’t take a break during the festive season, in fact, this is their busiest time of year. Exercise your cyber judgement - be extra vigilant when shopping online, make sure all your devices are password protected, and stay focused this festive season.

Black Friday shopping

Keep an eye on your possessions if you’re headed out to the shops. This is a prime time for pocket pickers to showcase their skills. When shopping online, opt not to store credit card information on store websites. Remember to use your cyber judgement – if the deal looks to good to be true, it’s likely that it’s a cleverly crafted scam!

UkuThenga ngeBlack Friday

Beka iliso kwizinto zakho ukuba uyaphuma uya ezivenkileni. Eli lixesha eliphambili lokuba abacobi zipokotho babonise izakhono zabo. Xa uthenga kwi-intanethi, khetha ukungazigcini kwiiwebhusayithi zevenkile iinkcukacha zekhadi lakho lokuthenga ngetyala. Khumbula ukusebenzisa ingqiqo yakho kwicyber – ukuba isivumelwano sibonakala ngathi siyinyani, kusenokwenzeka ukuba bubuqhophololo obuqulunqwe ngobuchule!

Swart Vrydag-inkopies

Hou jou besittings dop indien jy op pad is na die winkels. Dit is 'n uitstekende tyd vir sakkerollers om hul vaardighede ten toon te stel. Wanneer jy aanlyn inkopies doen, kies om nie kredietkaartinligting op winkelwebwerwe te stoor nie. Onthou om jou kuberoordeel te gebruik - indien die transaksie te goed lyk om waar te wees, is dit waarskynlik 'n slim vervaardigde bedrogspul!

Cyber security_Black Friday


Be cyber alert_Cyber Monday
Be cyber alert_Cyber Monday

 

Cyber Monday

Looking for a great deal on Cyber Monday?

So are cyber criminals. Remember that if something seems too good to be true, it’s likely a scam.

UMvulo weCyber

Ngaba ukhangela isivumelwano esihle kakhulu ngoMvulo weCyber? Ngokunjalo nabophuli mthetho be-intanethi. Khumbula, ukuba kukho into ebonakala iyinyani, kusenokwenzeka ukuba bubuqhophololo.

Kuber-Maandag

Op soek na 'n goeie aanbieding op Kuber-​​Maandag? Kubermisdadigers is ook. Onthou dat indien iets te goed lyk om waar te wees, dit waarskynlik 'n bedrogspul is.


Lucrative period for cyber criminals

Beware of email phishing attacks – think before clicking on any sales ad links. Adverts that appear online can bring malicious programs or redirect you to fake sites if you click on them. Rather search for the deal on the retailer’s website. Before you shop online, make sure the site you are using is really the retailer’s website. Use secure payment methods and research the reputation of new sites or sellers. Be wary of big discounts on products and other advantages offered by unfamiliar sites on social media.

IXesha loKwenz' iNgeniso kuBaphulimthetho beCyber

Lumkela uhlaselo lokulotywa ngeimeyili – qala ucinge ngaphambi kokuba ucofe kuzo nakwawaphi na amakhonkco entengiso. Iintengiso ezivela kwi-intanethi zinokuzisa iinkqubo ezikhohlakeleyo okanye zikuthumele kwiisayithi zomgunyathi ukuba ucofa kuzo. Kungcono ukhangele isivumelwano kwiwebhusayithi yomthengisi. Ngaphambi kokuba uthenge kwi-intanethi, qiniseka ukuba iwebhusayithi oyisebenzisayo yile yomthengisi ngokwenene. Sebenzisa iindlela zokuhlawula ezikhuselekileyo kwaye uphande ngodumo lwewebhusayithi okanye ngabathengisi abatsha. Zilumkele izaphulelo ezinkulu kwiimveliso nakwezinye izibonelelo ezibonelelwa ziisayithi ezingaqhelekanga kumakhasi ezonxibelelwano.

Winsgewende tydperk vir kubermisdadigers

Pasop vir e-pos-uitvissing-aanvalle – dink voor jy op enige verkoopsadvertensieskakels klik. Advertensies wat aanlyn verskyn, kan kwaadwillige programme bring of jou na vals werwe herlei as jy daarop klik. Soek eerder vir die transaksie op die handelaar se webwerf. Voordat jy aanlyn inkopies doen, maak seker dat die webwerf wat jy gebruik werklik die handelaar se webwerf is. Gebruik veilige betaalmetodes en ondersoek die reputasie van nuwe werwe of verkopers. Wees versigtig vir groot afslag op produkte en ander voordele wat deur onbekende werwe op sosiale media gebied word.

Cyber criminals


 

 


Have a cyber safe holiday
Have a cyber safe holiday

 

Have a Cyber Safe Holiday!

Only shop on trusted retailer websites. Monitor your bank account and credit card activity. Confirm purchases before opening delivery confirmation emails or clicking on links. Remember to STOP, LOOK and THINK before you click.

Yiba neHolide eKhuselekileyo kwiCyber!

Thenga kuphela kwiivenkile ezithembakeleyo kwi-intanethi. Bek' iliso kwiintshukumo eziqhubekayo kwiakhawunti yebhanki nakwikhadi lakho letyala. Qinisekisa ukuthenga kwakho phambi kokuvula ii-imeyili zokuqinisekisa ukuthunyelwa okanye ucofe kumakhonkco. Khumbula UKUMA, UJONGE kwaye UCINGE phambi kokuba ucofe.

Hou 'n kuberveilige vakansie!

Koop slegs op betroubare handelaarwebwerwe. Monitor jou bankrekening en kredietkaartaktiwiteit. Bevestig aankope voordat jy afleweringsbevestiging-e-posse oopmaak of op skakels klik. Onthou om te STOP, KYK en DINK voor jy klik.

 

The content on this page was last updated on 11 December 2023