Speech by Minister Anroux Marais at Youth Day Celebrations 2016 | Western Cape Government

Speeches

News

Speech by Minister Anroux Marais at Youth Day Celebrations 2016

16 June 2016

Good day, goeiemôre, molweni

Today, we commemorate National Youth Day and I am pleased to celebrate this significant occasion with the youth and stakeholders of the Paarl community.

Vandag, 40 jaar gelede, het jongmense van omtrent julle ouderdom standpunt ingeneem teen die apartheidsregering van die dag en dit het gelei tot die Soweto-opstande wat momentum regoor die land verkry het. Versetveldtogte soos die Soweto-opstand het gelei tot die ondergang van die onregverdige apartheidstelsel.
 

Die betekenis van die Soweto-opstand van 16 Junie 1976 lê opgesluit in die feit dat dit onder leiding van die jeug van ons land plaasgevind het. Jongmense, soos julle, het hul stemme laat hoor omdat hulle nie die geleenthede gekry het om hulself te ontwikkel nie.
 

Ek kan vandag met vrymoedigheid voor julle staan en erkenning gee aan die gunstige omgewing wat die Wes-Kaapse Regering vir almal in die provinsie, veral ons jeug, geskep het. Ons het deur die Departement van Kultuursake en Sport programme geloods om geleenthede vir ons jeug te skep. Sommige van julle neem dalk aan die MOD-programme by Laerskool Paulus Joubert of Groenheuwel en Paulus Joubert en New Orleans Sekondêre Skole deel. Andere was of is dalk betrokke by die distrik se drama- en koorfeeste of is besig om hul kunstalente, deur verskeie privaat inisiatiewe wat deur die Departement aangebied word, te ontwikkel.

Al hierdie geleenthede is vir julle beskikbaar; dit is daar vir julle om dit op te eis. Dit is my taak om hierdie geleenthede aan julle beskikbaar te stel, julle taak is om hierdie geleenthede ten volle te benut, jul talente en vaardighede te ontwikkel en sodoende op die langtermyn die ontwikkeling van jul gemeenskap, provinsie en land as 'n geheel te bevorder.

Remember that arts and culture have an immense power to unite and build a nation of differing cultural backgrounds, mother tongues and even political affiliations.

I trust you will enjoy the activities of the day and always be mindful that each one of you have the potential to improve your circumstances and that of your community. I also ask you to help us to identify and develop talent at grassroots level but we can only do that if you and all other young people participate in arts and cultural activities, whether it is at school or community level. I would like to see emerging stars hailing from Paarl or the wider Cape Winelands community on the provincial, national and international stages in the very near future.  No longer are you youth at risk, but rather youth with potential, possibility and with a prosperous future ahead of you, it is all up to you.

I thank you.

Media Enquiries: 

Stacy McLean
Spokesperson for Minister Anroux Marais
Email: Stacy.McLean@westerncape.gov.za
Tel: 021 483 4426
Cell: 083 504 1171