Minister Marais' Speech at the Saldanha/Vredenburg Cricket Club Awards Ceremony | Western Cape Government

Speeches

News

Minister Marais' Speech at the Saldanha/Vredenburg Cricket Club Awards Ceremony

8 July 2019

WESTERN CAPE MINISTER OF CULTURAL AFFAIRS AND SPORT, ANROUX MARAIS

SALDANHA/VREDENBURG CRICKET CLUB AWARDS CEREMONY

31 MAY 2019

 

Good evening, goeienaand, molweni nonke

Soos altyd is dit vir my vreeslik lekker om in die Wesstreek-distrik te wees.  Ons vier vandag nie net die sukses van ’n krieketklub nie, maar ook ’n omgewing vir volhoubare ontwikkeling in sport op voetsoolvlak, veral onder ons jeug.

Koms ons kyk na die maatskaplike euwels wat ons gemeenskappe teister, aspekte soos armoede, dwelmmisbruik, tienerswangerskappe en bendegeweld om maar ’n paar te noem. Ons moet saam die harde werk doen wat nodig is vir sukses en ’n alternatiewe gesonder leefstyl aan ons jeug en die groter Wes-Kaap gemeenskap bied.  ’n Leefstyl wat hoop laat wortel skiet en motivering om beter individue te wees wat toegerus is om bo moeilike omstandighede uit te styg en tasbare verandering in die distrik en Suid-Afrika as ’n geheel te weeg te bring.  Ek kan nie aan ’n beter manier dink om hierdie leefstyl ’n werklikheid te maak as deur die bevordering van massadeelname, die ontwikkeling van vaardighede en die identifisering van talent in sport.

I thank the club for assisting our Department of Cultural Affairs and Sport (DCAS) in creating an enabling environment in which the code of cricket can flourish as it is here where you will feel a renewed sense of unity, hope, excitement and pride. Let this club become the safe space needed to bring about real change in the West Coast. Remember, Muhammad Ali once said, “Impossible is just a big word thrown around by small men who find it easier to live in the world they’ve been given than to explore the power they have to change it. Impossible is not a fact. It’s an opinion. Impossible is not a declaration. It’s a dare. Impossible is potential. Impossible is temporary. Impossible is nothing.” 

I thank you.

Media Enquiries: 
Stacy McLean
Spokesperson for the Minister of Cultural Affairs and Sport, Anroux Marais
Stacy.McLean@westerncape.gov.za
083 504 1171