Minister Marais' Speech at Bellville-South Library's 50th anniversary | Western Cape Government

Speeches

News

Minister Marais' Speech at Bellville-South Library's 50th anniversary

18 September 2019

WES-KAAPSE MINISTER VAN KULTUURSAKE EN SPORT, ANROUX MARAIS

BELLVILLE SOUTH LIBRARY’S 50TH ANNIVERSARY CELEBRATION

18 SEPTEMBER 2018

 

Good morning, goeiemôre, molweni nonke

This celebration is indeed special, in that we celebrate the establishment of the Bellville-South Library in 1969 and making it all the more significant is that we share this joyous occasion with the community who have kept these doors of wonder open for 50 years. While we have undergone many changes as a nation, province and city, this library remained the one constant in times of turmoil, times of triumph and does not only house books and information but the soul and progress of the community of Bellville, the greater City of Cape Town and the province at large.  

Ons besef dikwels nie watter belangrike rol biblioteke in die verryking van ons gemeenskappe speel nie. As 'n oefening wil ek graag hê dat elkeen van julle dink aan die eerste keer wat julle 'n biblioteek besoek het. Dink na oor die rede vir u besoek, hoe dit u laat voel het voor u die biblioteek binne gegaan het en weer toe u die biblioteek verlaat het. Kan u dink aan iemand wat nog nooit in 'n biblioteek was nie, of dit nou was vir ontspanningsboeke, naslaanboeke, om 'n skoolopdrag te voltooi, om afskrifte te maak, vir internet-toegang of om bloot op hoogte te kom van aktuele sake in koerante of tydskrifte? Ek is seker u het terug gedink aan verskeie goeie herinneringe en dit was moeilik om te dink aan iemand wat nog nooit 'n biblioteek besoek het nie. Die rede vir hierdie oefening was om ons daaraan te herinner dat biblioteke noodsaaklike naslaansentrums vir elke denkbare taak was voor die digitale era gewild geword het. Om 'n werk te kry, sou ’n individu sy/haar skooljare moes slaag en om u matriek te slaag sou u werksopdragte moes voltooi het. Dit beklemtoon die baie belangrike rol wat biblioteke in die ontwikkeling van die selfbeeld en binne 'n wyer konteks, die verryking van gemeenskappe as 'n geheel. Hierdie baie spesiale biblioteek wat vandag sy 50ste bestaanjaar vier spreek boekdele van gemeenskapsontwikkeling deur die toeganklikheid van al sy dienste aan die gemeenskap.

Bo en behalwe onderwys-, gesondheids- en ekonomiese geleenthede is daar faktore wat bydra tot die strategiese doelwitte om armoede uit te skakel en mense die geleentheid te bied om lewens te leef wat hulle kan waardeer. Deur toegang tot inligting te verskaf, ondersteun biblioteke gemeenskappe in hul verkenning en uitdaging van hindernisse, waardes en gedrag, want dit hou verband met sosiale integrering. Belangriker nog, biblioteke betrek gemeenskappe by sake van maatskaplike belang en hulle moedig die maatskaplike integrering van almal aan.

Ek doen 'n beroep op elke gemeenskapslid en almal wat vandag hier teenwoordig is om aan te hou om hierdie biblioteek as julle eie te beskou en op te pas. Biblioteke voed en ondersteun sy gemeenskap en sy mense.  Ek het net die mees gesofistikeerde drome en verwagtinge vir hierdie biblioteek en ek is seker die gemeenskap deel my sentiment. Ek glo dit was, dit is en sal voort gaan as ’n vergadersentrum waar maatskaplike integrering voorop gestel gaan word. Onthou, biblioteke stoor die energie wat die verbeelding laat vlam vat. Hulle maak vir ons vensters na die wêreld oop en inspireer ons om te verken, te presteer en by te dra tot die verbetering van ons lewensgehalte. Biblioteke verander lewens ten goede.

I leave you with the words of Caitlin Moran as she once said, “A library in the middle of a community is a cross between an emergency exit, a life raft and a festival. They are cathedrals of the mind, hospitals of the soul, theme parks of the imagination. On a cold rainy island, they are the only sheltered public spaces where you are not a consumer, but a citizen instead”. In the current national climate in which we find ourselves, it has become increasingly more challenging to feel less like a consumer and more of a citizen. Libraries hold the essential power to change this way of thinking to in turn spark the action needed to better each of our realities as citizens proudly South African. 

I thank you 

Media Enquiries: 
Stacy McLean

Spokesperson for the Minister of Cultural Affairs and Sport, Anroux Marais083 504 1171