Minister Anroux Marais' speech at Merweville sport equipment handover | Western Cape Government

Speeches

News

Minister Anroux Marais' speech at Merweville sport equipment handover

11 October 2018

WESTERN CAPE MINISTER OF CULTURAL AFFAIRS AND SPORT, ANROUX MARAIS

MERWEVILLE SPORT EQUIPMENT HANDOVER

21 SEPTEMBER 2018

 

It gives me great pleasure to officially present sporting equipment to the Merweville community today.

Ek is seker dat elkeen van u wat vandag hier teenwoordig is, sal saamstem dat sport inderdaad 'n positiewe bydrae lewer tot die ontwikkeling van die jeug en die lewenskwaliteit in ons gemeenskappe. Ons kan dan ook saamstem dat ons rol as belanghebbendes in sportontwikkeling en sportbevordering, onderwys en gemeenskapsontwikkeling uiters belangrik is en daar is 'n dringende noodsaaklikheid om ons take so effektief en doeltreffend moontlik te vervul omdat sport verenig, verdraagsaamheid kweek, aanvaarding bevorder, ’n gesonde leefstyl aanmoedig en burgerlike trots en gemeenskapsdeelname uitbou. Hierdie is alles dinge wat ontsettend belangrik is in die huidige nasionale klimaat waarin ons onsself bevind. 

Let us consider the social ills plaguing our communities: poverty, substance abuse, teenage pregnancies, gangsterism, to name only a few. Together, we have to do the hard yards to provide our youth and the greater Merweville community with an alternate healthier lifestyle. A lifestyle that instils hope and motivation to want to be better versions of oneself to rise above vulnerable circumstance and to bring about real change in the province and South Africa as a whole.  What better way to place this lifestyle in reach than by promoting mass participation, skills development and talent identification in sport by providing our schools with the equipment needed to create an enabling environment?

Ek bedank die gemeenskapslede vir die inisiatief wat hulle geneem het om die behoefte aan sportuitrusting as instrument om hulself te bemagtig, uit te lig. Ek is veral dankbaar vir die manier waarop julle eienaarskap geneem het van julle gemeenskapsontwikkelingspogings om die huidige omstandighede deur die voorsiening van sporttoerusting te verbeter. Julle het ons departement gehelp om ons missie uit te leef om uitnemendheid en inklusiwiteit in sport aan te moedig deur die effektiewe, doeltreffende en volhoubare gebruik van ons hulpbronne en deur kreatiewe vennootskappe.

I thank you.

Media Enquiries: 
Stacy McLean

Spokesperson for Minister Anroux Marais
Email: Stacy.McLean@westerncape.gov.za
Tel: 021 483 4426
Cell: 083 504 1171