Minister Anroux Marais' Speech at the District Cheque Handover in West Coast | Western Cape Government

Speeches

News

Minister Anroux Marais' Speech at the District Cheque Handover in West Coast

21 April 2016

Good day, goeiedag, molweni,

Following the Department of Cultural Affairs and Sport’s budget appropriation commitments for the 2016/17 financial year, it gives me great pleasure to hand over R 540 000 to the West Coast District today.

This allocation will undoubtedly promote sport in order to contribute towards the reconciliation and development of the Western Cape community through the provision of equitable, accessible and affordable sport facilities, programmes and services. It will also promote school sport by assisting with structures, competitions, talent identification, development, as well as specific and next-level activities.

'n Sterk fokus en klem word gelê op die verhoging van die bywoning en koers van deelname aan Hoërskole deur die implementering van intra-klas en ander klasaktiwiteite wat sal kulmineer in die vorming van die skoolspanne. 'n Verdere fokus sal wees om saam te werk met interne en eksterne vennote om die MOD-voetspoor te versprei en om te verseker dat daar meer ‘geen fooi skole’ in staat is om kwaliteit programme aan te bied aan hul leerders wat sport, kuns en kultuur betref. Dit is die voorloper tot die naburige skole program wat die ruggraat van die Skool-sportligas vorm. Hierdie vennootskappe en die veeldoelige, doeltreffende aanwending van hulpbronne by geen-fooi-skole sal hierdie leerders in staat stel om aan ’n verskeidenheid aktiwiteite van hul keuse deel te neem en in die proses in bemagtigde jong volwassenes te ontwikkel wat beter vir die lewe voorberei is.

In the 2016/17 financial year, our department will provide the following in the West Coast District:  

  • Assist Neighbouring schools with provision of resources in order to participate in the inter-school league system in Malmesbury, Saldanha, Vanrhynsdorp, Vredenburg, Citrusdal, Vredendal, Lutzville, Riebeekwes, Doringbaai and Piketberg.
  • The District Indigenous Games will take place on 7th June 2016 in Vredenburg.
  • The District Golden Games will take place in Vredendal, Vredenburg and Cedarberg on 6th June, 22nd June and 6th July 2016 respectively.
  • The District Big Walk is scheduled for 1st October 2016 in Vredenburg.
  • The Youth Camp is scheduled for 16th July 2016 in Lower West Coast.
  • Ongoing support will be provided to the 16 MOD Centres in Lutzville, Vredendal, Vanrhynsdorp, Bitterfontein, Clanwilliam, Citrusdal, Porterville, Moorreesburg, Malmesbury, Riebeeck Wes, Saldanha and Vredendburg areas.

Ons leer uit die geskiedenis dat sport die vermoë het om uiteenlopende groepe mense bymekaar te bring. In die woorde van wyle Nelson Mandela: "Sport kan hoop gee waar daar eens op ’n tyd bloot wanhoop was. Dit is magtiger as regerings wanneer dit kom by die afbreek van rassegrense. Dit maak alle vorme van diskriminasie as belaglik af ". My werksaamhede by hierdie Departement het aan my die geleentheid gebied om hierdie waarheid prakties te ervaar en ek is seker baie van julle kan van dieselfde ervaring getuig.

Deur sport kry ons almal 'n gevoel van verborgenheid wat nie verskillende kulturele agtergronde, moedertale en selfs politieke affiliasie bevat nie. Ons is almal Suid-Afrikaners wat verenig word deur een span te ondersteun, een volkslied te sing en een vlag te swaai. Speaker, sport en ontspanning het by verskeie geleenthede bewys dat dit bydra tot die maatskaplike integrering van ons diverse bevolking.

I thank you, enkosi, ek dank u. 

Media Enquiries: 

Stacy McLean
Spokesperson for Minister Anroux Marais
Email: Stacy.McLean@westerncape.gov.za
Tel: 021 483 4426
Cell: 083 504 1171