Minister Anroux Marais Officially Opens the Ashbury Library | Western Cape Government

Speeches

News

Minister Anroux Marais Officially Opens the Ashbury Library

13 June 2017

WES-KAAPSE MINISTER VAN KULTUURSAKE EN SPORT, ANROUX MARAIS

OPENING VAN ASHBURY BIBLIOTEEK

1 JUNIE 2017

 

Good morning, goeiemôre, molweni nonke

Dit is altyd 'n groot voorreg om 'n biblioteek te open en dit is selfs 'n groter voorreg om biblioteke in die landelike dele van ons provinsie te open.

Ons open vandag nie maar net 'n gebou wat boeke huisves nie, maar skep 'n hele nuwe wêreld vir die gemeenskap van Montagu.

Ons besef dikwels nie watter belangrike rol biblioteke in die verryking van ons gemeenskappe speel nie. As 'n oefening wil ek graag hê dat elkeen van julle dink aan die eerste keer wat julle 'n biblioteek besoek het. Dink na oor die rede vir u besoek, hoe dit u laat voel het voor u die biblioteek binne gegaan het en weer toe u die biblioteek verlaat het. Kan u dink aan iemand wat nog nooit in 'n biblioteek was nie, of dit nou was vir ontspanningsboeke, naslaanboeke, om 'n skoolopdrag te voltooi, om afskrifte te maak, vir internet-toegang of om bloot op hoogte te kom van aktuele sake in koerante of tydskrifte? Ek is seker u het terug gedink aan verskeie goeie herinneringe en dit was moeilik om te dink aan iemand wat nog nooit 'n biblioteek besoek het nie. Die rede vir hierdie oefening was om ons daaraan te herinner dat biblioteke noodsaaklike naslaansentrums vir elke denkbare taak was voor die digitale era gewild geword het. Om 'n werk te kry, sou ’n individu sy/haar skooljare moes slaag en om u matriek te slaag sou u werksopdragte moes voltooi het. Dit beklemtoon die baie belangrike rol wat biblioteke in die ontwikkeling van die self speel en binne 'n wyer konteks, die verryking van gemeenskappe as 'n geheel.

'n Verslag wat in November 2016 vrygestel is, het Suid-Afrikaanse graad 7-wetenskap en wiskundevaardighede heel onderaan die wêreldranglys van 57 lande geplaas. Biblioteke het hulself in hierdie ruimte tussen aspirasie en dienslewering geposisioneer deur ondersteuning vir onderwys te bied. Die gemeenskap moet egter hierdie belangrike voordeel erken en die verdere geleenthede wat uit toegang to biblioteekdienste spruit verder ontwikkel.

Bo en behalwe onderwys-, gesondheids- en ekonomiese geleenthede is daar faktore wat bydra tot die strategiese doelwitte om armoede uit te skakel en mense die geleentheid te bied om lewens te leef wat hulle kan waardeer. Deur toegang tot inligting te verskaf, ondersteun biblioteke gemeenskappe in hul verkenning en uitdaging van hindernisse, waardes en gedrag, want dit hou verband met sosiale integrering. Belangriker nog, biblioteke betrek gemeenskappe by sake van maatskaplike belang en hulle moedig die maatskaplike integrering van almal aan.

Ek doen 'n beroep op elke gemeenskapslid en almal wat vandag hier teenwoordig is om hierdie nuwe biblioteek as julle eie te beskou en op te pas. Biblioteke voed en ondersteun sy gemeenskap en sy mense.  Ek het net die mees gesofistikeerde drome en verwagtinge vir hierdie biblioteek en ek is seker die gemeenskap deel my sentiment. Ek glo dit gaan ’n vergadersentrum word waar maatskaplike integrering voorop gestel gaan word. Onthou, biblioteke stoor die energie wat die verbeelding laat vlam vat. Hulle maak vir ons vensters na die wêreld oop en inspireer ons om te verken, te presteer en by te dra tot die verbetering van ons lewensgehalte.

Biblioteke verander lewens ten goede.

Ek dank u.

 

 

Media Enquiries: 

Stacy McLean
Spokesperson for Minister Anroux Marais
Email: Stacy.McLean@westerncape.gov.za
Tel: 021 483 4426
Cell: 083 504 1171