Elsenburg College Opening Ceremony | Western Cape Government

Speeches

Elsenburg College Opening Ceremony

26 January 2012

Ladies and gentlemen,
Colleagues and students,

Welcome to the beginning of another academic year. For some of you it is the first year of a new adventure. For some of you it is the last year before you will embark on a career. But for all of us it is yet another opportunity to improve ourselves in order to be ready for the challenges that await us in the future. And dear students: Believe me when I say that there will be plentiful challenges awaiting you in the near future.

Friends: The skill of entertaining ideas without heedlessly accepting it is a skill we all need in South Africa. We need to be more open to each other and we need to make more effort to try and understand one another.

En dit sluit aan by die uitdaging wat vir ons finalejaar studente wag: Julle staan op die drumpel van die beroepslewe. Julle betree landbou in 'n tydperk waar baie van die beroepe in landbou waarin van julle gaan staan, nog nie eens name het nie. Nuwe tegnologiese deurbrake wat jou wêreld op sy kop gaan draai wag vir julle. Landbou soos ons vandag nie eens oor kan droom nie. U gaan aanpasbaar en oopkop moet wees om nie agter te raak met nuwe tegnologiese deurbrake nie.

For those of you who are first-year students: Aristotle, the ancient philosopher, once said: "It is only an educated mind that can entertain an idea without heedlessly accepting it."

Ek dink vir baie van u gaan hierdie konsep die grootste aanpassing na skool wees. U gaan van nou af dikwels gekonfronteer word met idees en opinies wat nie strook met wat u dalk by die huis of op skool geleer het nie. Hierdie uitdagings gaan nie net van u dosente kom nie. Ook u nuwe vriende en mede studente gaan u soms uitdaag met vreemde idees. Die uitdaging is om daaroor te dink, te debateer, sonder om dit noodwendig te aanvaar. Vreemde idees is nie altyd sleg nie, maar eksotiese idees is ook nie altyd goed nie.

And friends, the world is already changing: The world population is growing fast. We are projecting a world population of 9 billion people by 2050. We will need more food. The climate is changing. In South Africa, we need to be ready for more extreme events such as droughts and floods. We will need new crops to satisfy new tastes, but also crops that are adapted to our changing weather patterns. We will need new ways of producing these crops.

The future of agriculture lies in ever-increasing productivity. We need higher yields and lower input costs. You will have to face these questions and come up with solutions during your careers.

Maar vriende, in Suid Afrika is landbou ook hoogs verpolitiseerd. U sal dus die vaardighede waaroor ek sopas gepraat het ook op hierdie terrein moet toepas. Kwessies soos grondhervorming en swart bemagtiging binne die landbou gaan altyd op die agenda wees vir die afsienbare toekoms. In u leeftyd gaan die kwessie van toegang tot water ook waarskynlik op die spits gedryf word.

Moenie dat politieke idiologieë u verblind en die fokus van landbou wegvat nie. Onthou dat landbou se uiteindelike doel is om voedsame en bekostigbare voedsel en vesel ter alle tye beskikbaar te stel. In Suid Afrka het ons 'n trotse geskiedenis en tradisie waar ons nog altyd in ons bevolking se behoeftes kon voorsien. Ons kan ook oorskotte uitvoer en sodoende buiteandse valuta verdien en kosbare werksgeleenthede skep. Hierdie tradisie se voortbestaan gaan op u skouers rus.

Vriende, wanneer u met naskoolse studies in landbou begin, word u deel van die poel waaruit ons landbou leiers van die toekoms gekies gaan word. Dit is 'n wonderlike voorreg, maar ook 'n reuse verantwoordelikheid. Voedselsekerheid, klimaatsverandering, werkskepping, grondhervorming, en swart ekonomiese bemagteging is maar enkele kwessies waaroor u 'n invloed gaan kan hê. Gebruik u studente jare om uself so goed as moontlik voor te berei vir hierdie uitdagings.

Students: But also enjoy 2012 with the energy only the young have. Remember your good fortune to be in a position to study. Allow the lecturers to challenge you but also challenge yourselves. You are South Africa's best investment for the future. You should also take time to dream in between your busy study schedule. Because: If you dream it, you can do it.