2011 Female Entrepreneur of the Year Award Ceremony | Western Cape Government

Speech

2011 Female Entrepreneur of the Year Award Ceremony

2 March 2012

Ladies and gentlemen, welcome to the Western Cape's Female Entrepreneur of the Year Award Ceremony. And yes, this is the 2011 competition, as the 2012 one will be held later in this year.

En dan wil ek veral al die dames wat vandag hier is, verwelkom. Baie dankie dat u deelneem aan hierdie kompetisie. U blote deelname is alreeds 'n ongelooflike bron van inspirasie vir almal van ons. U besigheid is ook 'n bron van inspirasie vir die mense wat vir u werk, asook vir die hele gemeenskap waarin u woon.

Ladies and gentlemen, all the entrants are from either an agricultural, forestry or fisheries business. Although these fields of business differ greatly, they do share one very important similarity: They all work with a product that is alive; a product that needs to grow; A product that needs nurturing.

Vriende, om iets te "nurture" of te versorg is 'n eienskap wat ons 'n dringende tekort van het in Suid Afrika. Vir ons wat landbouers is, is die verhouding tussen versorging, of selfs vertroeteling, van dit wat jou besigheid is, miskien meer opsigtelik as vir byvoorbeeld iemand wat sy bestaan uit mynbou of boekhou maak.

Dit maak dit egter nie minder belangrik nie. 'n Mynbouer hoef nie klippe of steenkool te vertroetel nie, maar hy moet die omgewing versorg. 'n Staatsamptenaar moet nie sy stoel en lessenaar vertroetel nie; maar sy dienslewering aan die mense van Suid Afrika.

Wanneer ons sing "God seën Afrika", dan moet ons rondom ons kyk en sien dat Suid Afrika nie tans versorg word nie. Ons mense word nie vertroetel nie. Baie mense sal sê dat die kern van ons probleme korrupsie is. Maar miskien lê dit op 'n baie dieper vlak. Ons weet nie meer hoe om ons land te versorg nie.

I am mentioning this aspect of nurturing, because the feedback I have recieved about this group of contestants was that they are all extremely caring and nurturing in their approuch to their businesses.

Ek het gehoor dat of dit nou bokke, beeste, perlemoen, boompies of sampioene was waarmee u werk; u almal ongelooflik versorgend en simpatiek met die natuur saamwerk. Baie dankie daarvoor. Want u is meer as net 'n inspirasie vir ander vroue entrepeneurs. U is ook 'n voorbeeld vir elkeen van ons in wat ook al dit is wat ons vir 'n lewe doen.

Ladies and gentlemen, we will shortly announce the lady who will represent the Western Cape in Kimberley later this year. I want to remind you that you are representing a province which has been raking in a large number of agricultural awards in the past year:

  • Henk van Zyl: Suid Afrika se Aartappel Boer van Die Jaar.
  • Beste Landbou Bemagtigings Projek in Suid Afrika vir 2011 is Agri Dwala by Bredasdorp.
  • Beste Jaarverslag vir 'n staatsdepartement in Suid Afrika kom in 2011 na die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Dit beteken belastingbetalers se geld word voor verantwoording gedoen.
  • Skoon Ouditverslag toekenning kom na twee Wes-Kaap Departemente, een daarvan is Landbou.
  • Die Wes-Kaap Departement van Landbou word deur 'n internasionale navorsingsliggaam aangewys as die Beste Navorsings Departement in Suid Afrika.
  • Die Wes-Kaap sakeleier van die Jaar in 2011 is die Du Toit Groep, wat net bevestig dat landbouers in die Wes-Kaap steeds aansien geniet, plaaslik en internasionaal.
  • Wes-Kaapse Departement van Landbou word aangewys as die Beste Vroue-Bemagtigde Departement in die land.

I conclude: Congratulations to all the contestants. Thank you for caring about your business. Thank you for demonstrating your capacity to nurture. We urgently need more people, like you, to care for South Africa in order to build a better future for all our people.