Better Together Games: Oudtshoorn | Western Cape Government

Speech

News

Better Together Games: Oudtshoorn

1 October 2015

Speech by Minister of the Western Cape Department of Cultural Affairs and Sport, Anroux Marais

All protocol observed.

Goeiemore, molweni, good morning!

It gives me great pleasure to open the 2015 Better Together Games in Oudtshoorn today. This Better Together Games is all the more significant because today we celebrate National Recreation Day as well.


Die Beter Tesame Spele is bedoel om ’n genotvolle sportfees te wees waartydens amptenare van die Wes-Kaapse Regering in die buitelug kan sosialiseer, netwerke bou en vriendskaplik kan kompeteer.

Sommige mense noem dit die Olimpiese Spele vir werknemers van die Wes-Kaapse Regering. Die Beter Tesame Spele integreer die Departement van Kultuursake en Sport se visie van 'n sosiaal inklusiewe, kreatiewe en aktiewe Wes-Kaap.

Die Spele fasiliteer sosiale insluiting aangesien dit individue saambind wat andersins nie buite die werkplek sou sosialiseer nie. Die spangees wat voor en tydens die Spele geopenbaar word, veroorsaak verhoogde werknemerwelstand en dit gee weer aanleiding tot 'n aktiewe en seëvierende arbeidsmag.

Ter afsluiting net die volgende:
Sport en ontspanning lewer ’n wesenlike en betekenisvolle bydrae tot die sosio-ekonomiese ontwikkeling van die provinsie. Ek dank elke persoon wat 'n aandeel gehad het in die sukses van hierdie Beter Tesame Dag en ek moedig u aan om die dag en elke kode te geniet. Die belangrikste is egter dat ons mekaar se geselskap sal geniet. 
Ek dank u.

I thank you.

Media Enquiries: 

Stacy McLean
Spokesperson for Anroux Marais, Minister of Cultural Affairs and Sport
Tel: 021 483 4426
Cell: 083 504 1171
Email: Stacy.McLean@westerncape.gov.za