Budget Speech 2012/13 | Western Cape Government

22Covid-19 Alerts

COVID-19 Vaccine Information and Dashboard

View Vaccine information

TB Information and Dashboard

View TB information

Speech

Budget Speech 2012/13

26 March 2012

Agbare Speaker
Geagte Premier en lede van die Provinsiale Kabinet
Die agbare leier van die Opposisie en leiers van die verskillende politieke partye
Agbare lede van die Provinsiale Parlement
Hoofde van departemente en senior bestuurders
Kollegas en vriende
Inwoners van die Wes-Kaap

Welkom en baie dankie vir die geleentheid om u toe te spreek.

Laat my eerstens toe om mnr. Piet van Zyl formeel bekend te stel en hom ook te bedank dat hy die pos van Departementshoof aanvaar het. Ek wens hom alles van die beste toe in hierdie fundamentele leierskaprol wat hy, saam met sy span bestuurders, vervul, om die wetgewende mandaat van my departement te volvoer, asook die visionêre verpligting, om te verseker dat ons 'n Wes-Kaap bou wat aan al sy inwoners 'n oop samelewing skenk.

Speaker -hierdie visie vra van ons almal om te verseker dat elke persoon oor die vermoë, die hulpbronne en die krag beskik om 'n lewe van waarde te lei.

In order to ensure this and to enhance our service delivery policy priorities, my Department has taken strategic decisions to improve existing working relations with other spheres of government and important stakeholders, in support of our intention to being "Better Together".

Mr Speaker, my delivery will focus on an account of progress and a commitment from me and my team to present plans that are

  • budget aligned,
  • within mandate,
  • that will deliver on policy priorities and ultimately, if not most importantly,
  • what we are doing for the ordinary citizen to whom we are accountable.

Samuel Taylor once said that, "there are no rights whatsoever without corresponding duties". It is our constitutional right to clean air, clean water and a clean natural environment but it is also our responsibility to work together to be able to enjoy these rights.

Read the entire Budget Speech here