Worcester Skou Opening | Western Cape Government

Speech

Worcester Skou Opening

25 January 2013

Dit is wonderlik om deel te wees van die 130ste agtereenvolgende skou. Een van die grootste gebeurtenisse in Worcester en  ±10 000 mense woon dit by.

Daar is net 12 oorblywende landbou skoue in die Wes-Kaap. Landbou maatskappye, plase, produsente en plaaswerkers is onder druk.  ‘n Skou is 'n simbool van trots. Hier wil ons dit vir die publiek en die wereld wys.

As ek skou los ek dit waarvoor ek skaam is by die huis en kry hulle uit die sisteem. Dit wat die afgelope twee maande gebeur het, was ek trots of was ek skaam? Niemand kan trots wees nie – ek is skaam.

'n Goeie boer probeer om swak eienskappe uit te teel sodat dit minder raak. Wat my skaam maak as mense poog om op swak gedrag te teer en dit goed te praat en meer te maak.

Kinders reageer positief op 'n positiewe voorbeeld. Kinders reageer ook positief op 'n negatiewe voorbeeld. Daarvoor is ek skaam. As 'n mens kinders gebruik om voor te loop in betogings en klippegooi, hoe gaan hulle as volwassenes probleme oplos? Ons sal graag wil skou in Suid Afrika met gehoorsame burgers en nie met kriminele nie. Die polisie het wonderlike werk gedoen. Ons gee egter te min aandag aan wetsgehoorsame burgers en hul reg om te gaan werk en om hul veiligheid te beskerm.

Ons moet skou met ons goeie boere – die slegte boere sal deur die ekonomie uit die sisteem gehaal word. Ek glo om jou eie land ekonomies te boikot is verraad. Dit sal die land bankrot maak – moenie dom wees en dink dit raak net slegte boere nie.

Ons benodig 'n vakbond waarmee ons kan skou. 'n Vakbond wat ook werk wil skep en prestasie en produktiwiteit aan salaris koppel.

Kom ons skou met die goeie boere en help hulle om meer winsgewend te wees. Die regering kan hier 'n rol speel:

  1. Marktoegang word deur die regering beding en onderhou. 
  2. Diere gesondheid en Phyto sanitere maatstawwe word deur staat bestuur.
  3. Oorhoofse infrastruktuur – paaie, damme, besproeiingskemas.
  4. Landelike misdaad.
  5. Navorsing.
  6. Aksyns - waarom noem ons dit sondebelasting?
  7. Eskom tariewe.

Kom ons skou met die winsgewendheid van landbou. Dan kan ons skou met werker salarisse en hoe ons kan werk skep.

Worcester skou die afgelope tyd met versoening. ‘n Landbou skou kan ook ‘n versoenings rol speel.

Ons boer met top diere en produkte, maar ons moet ook met versoenings vordering probeer skou.  Dit is verblydend om nuwe boere hier te sien – mag die getal elke jaar groei.

Bring asb u plaaswerkers na die skou sodat hul saam met u kan spog oor die produkte wat u saam produseer. Moenie alleen spog nie – gedeelde plesier is dubbele plesier.

Laat ons ook skou met mense en mense verhoudings. Dalk moet plase teen mekaar skou! Indien ons dit reg doen gaan die mooiste diere mooier lyk en die beste wyn en vrugte net lekkerder in die mond proe.

Kom ons bou 'n wen nasie van positiewe mense want dan kan ons met Suid-Afrika skou.  

Media Enquiries: 

Wouter Kriel
Tel: 021 483 4700
Sel: 079 694 3085
E-pos: Wouter.kriel@westerncape.gov.za