Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans se Wiskunde Kongres | Western Cape Government

Speech

Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans se Wiskunde Kongres

5 April 2013

Dit is vir my baie aangenaam om vandag hier te wees en soveel van ons opvoeders te sien wat gewillig en entoesiasties is om hulle onderwystegnieke in Wiskunde te verbeter.

Ek besef dat u u eie vakansietyd opgeoffer het om dit te doen, en daarvoor bedank ek u opreg. ‘n Hartlike welkom aan ons aanbieders – ons stel dit op prys dat u hier is om beste praktyk met ons opvoeders te deel.

Graag wil ek ook die organiseerders, die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans, bedank vir die reël van so ‘n belangrike gebeurtenis wat Wiskunde in ons skole bevorder.

Onderwyserontwikkeling en -opleiding, veral in Wiskunde, bly ‘n sleutelbestanddeel van ons provinsiale strategie vir die onderwys aangesien dit ‘n direkte uitwerking het op die aanbied van die kurrikulum aan die leerder.

Terwyl ons ‘n omvattende opleidingsprogram vir opvoeders ontwikkel het, waardeer ons verdere ontwikkelingsgeleenthede wat in ooreenstemming is met ons strategiese plan.

Die verbetering van die manier waarop die kurrikulum in ons klaskamers aangebied word, is veral belangrik. Wiskunde is die sleutel tot die ontwikkeling en vordering van die Wes-Kaap en vorm die basis van baie van ons verdere onderwys-en-opleidingsvelde in wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en besigheid – almal sleutelsektore vir ‘n groeiende ekonomie soos ons s’n.

Terwyl ons verbeterde Wiskunde-uitslae bemerk in die NSS en in ons graad 3-, 6- en 9-sistemiese toetse, is die Wiskunde-prestasies van ons graad 3-, 6- en 9-leerders nog steeds onaanvaarbaar. Daarom is dit nodig dat ons sal voortgaan om maniere te vind vir die verbetering van hoe ons onderwys aanbied en hoe ons leerders bystaan met die verbetering van hulle Wiskunde-vaardighede.

Terselfdertyd werk ons hard daaraan om meer leerders te oortuig om Wiskunde te neem, sodat ons ons toekomstige ekonomiese werksmag kan uitbrei en die lewenskanse van ons leerders kan verbreed.

Om dit reg te kry het ons in 2012 ons nuwe Wiskunde-strategie ontplooi. Die strategie beoog om deelnamekoerse in Wiskunde te vermeerder, die getal leerders wat Wiskunde in graad 12 slaag te vergroot, asook die gehalte van slaagsyfers in graad 12 te verbeter ten opsigte van verbeterde gemiddelde punte en/of die aantal leerders wat A-, B- en C-simbole behaal.

Die strategie wil ook skole aanmoedig om meer leerders in graad 10 te hê wat Wiskunde neem. 

Die hooffokus van die strategie sal egter op onderwyserontwikkeling en -ondersteuning val, die voorsiening van addisionele bronne, en monitering en evaluering. Ek is veral opgewonde oor die opleidingskomponent van hierdie program.

Opvoeders sal deelneem aan verskeie opleidingsprogramme in spesifieke inhoudsareas in Wiskunde. Die inhoudsareas sal bepaal word deur ‘n ontleding van prestasie in die 2012-eksamens. 

Oor ‘n vyfjaar-periode sal die WKOD ongeveer R113 miljoen in hierdie strategie belê.

Skole wat beter resultate behaal sal erkenning daarvoor ontvang. Ons wil ons skole beloon  en sodoende aanspoor om verder te verbeter.

Verlede jaar het ons ‘n aansporingsprogram van stapel gestuur wat primêre skole beloon vir verbetering in die getal en gehalte van slaagsyfers in die graad 3- en 6- Taal en Wiskunde sistemiese toetse. R25 miljoen is aan hierdie aansporingsprogram toegeken. In die 2013/14 finansiële jaar sal ‘n verdere R30 miljoen vir hierdie program geoormerk word. Die fondse sal onder skole verdeel word om dit te spandeer op instandhouding of op items wat hulle kapasiteit om gehalte-onderwys aan ons leerders te bied, sal verbeter, veral in areas soos Wiskunde.

Op hierdie wyse, soos ons die getal leerders wat Wiskunde neem, uitbrei, wil ons ook poog om die prestasievlakke van ons leerders te verhoog. Dit is ‘n groot uitdaging, maar ‘n belangrike een om aan te pak.

U teenwoordigheid hier vandag, gee my egter die vertroue dat baie van ons Wiskunde-opvoeders daartoe verbind is om ons doelwitte te bereik, en ek glo dat ons oor die kennis, toewyding en vasberadenheid beskik om dit reg te kry.

Ek hoop dat u oor die volgende twee dae u vermoë om gehalte-onderwys aan ons leerders te lewer, verder sal verbeter en dat u dit wat u hier leer sal terugneem na u skole, deur die metodes van die beste praktyk te deel.

Baie dankie. 

Media Enquiries: 

Bronagh Casey
Spokesperson for Minister Donald Grant
Tel: 021 467 2377
Cell: 072 7241422
Fax: 021 425 3616
E-mail: Bronagh.casey@westerncape.gov.za