NO confirmed COVID-19 cases in the Western Cape | Western Cape Government

News

NO confirmed COVID-19 cases in the Western Cape

7 March 2020

The reported "suspected case" detected in Parow yesterday initially matched the case definition based on information provided by the person. As per our response protocol, our health response team immediately came into effect. Upon further investigation it was found the person did not meet the criteria for COVID-19 and did not require to be tested. We ask the public not to use the COVID-19 situation for personal gain as this leads to misusing of resources and unnecessary panic.

We currently have no case in the province


Die "vermoedelike geval" wat gister in Parow opgespoor is,  het aanvanklik ooreengestem met die definisie van ‘n KOVID-19-geval gebaseer op die persoon se inligting. Volgens ons reaksieprotokol het ons gesondheidsreaksiespan onmiddellik in werking getree. By verdere ondersoek is bevind dat die persoon nie aan die kriteria vir KOVID-19 voldoen nie en dat hy nie getoets hoef te word nie. Ons vra die publiek om nie die KOVID-19-situasie vir persoonlike gewin te gebruik nie, aangesien dit lei tot die misbruik van hulpbronne en onnodige paniek.

Ons het tans geen geval in die Wes-Kaap nie.