56% van Graad Vier Dogters Beskerm Teen MPV | Western Cape Government

News

56% van Graad Vier Dogters Beskerm Teen MPV

3 April 2014

Die Wes-Kaapse Regering Gesondheid neem kennis van die ouers wat die keuse gemaak het om hul dogters te laat immuniseer teen MPV-verwante servikskanker. Dankie aan almal wat die  toestemmingsvorm geteken het en terug gestuur het na die skole, sodoende kon ons professionele verspleegkundiges hulle immuniseer by die onderskeie skole.

Menslike papilloomvirus (MPV) is ’n virus wat maklik opgedoen word en is verantwoordelik vir tot 80% van servikskankers. Cervarix® is ’n entstof wat die ontwikkeling van MPV-verwante servikskankers voorkom deurdat dit die infeksie verhoed om te ontwikkel.
Die Wes-Kaapse Minister van Gesondheid, Theuns Botha, ondersteun die veldtog en sê: “Die statistieke wys dat te veel van ons jong vroue sterf van servikskanker. Hier het ons ’n inenting om hierdie siekte te beveg. Ek moedig alle ouers en versorgers van jong meisies aan om hulself in te lig en op te voed oor die entstof en die veldtog. Tesame kan ons verseker dat ons dogters ’n blink en gesonde toekoms het.”

Die voorlopige terugvoering wat ontvang is van die professionele verpleegkundiges, dui aan dat baie ouers nie die toestemmingsvorm voltooi  en teruggestuur het nie. Dit het ook onder die Departement se aandag gekom dat ’n aantal teen-inentingsliteratuur op sosiale media-webtuistes geplaas is. Wes-Kaapse Regering Gesondheid wil graag die volgende aan die publiek bekend maak:

  • Tydens die periode 10 Maart 2014 tot op hede is 56% meisies in Graad 4 wat ’n staatskool of ’n skool vir spesiale onderrig in die Wes-Kaap bywoon, geimmuniseer – dit kom te staan op sowat 20 000 meisies.
  • Van hierdie groot getal meisies was daar net drie gevalle van newe-effekte, almal hou verband met angs by die gedagte van ’n isnpuiting, die ergste hiervan, was braking en naarheid.
  • Slegs meisies wat die eerste dosis van die entstof ontvang het ( rondte 1) , sal die tweede dosis  in September/Oktober 2014 ontvang.

Immunisering bly een van die mees effektiewe maniere om siektes by ons kinders te voorkom. Wes-Kaapse Regering Gesondheid bied alreeds vele immuniserings wat u kinders help beskerm en  gesond hou.Beskerming teen MPV is dieselfde soos hierdie ander immuniserings, wat daarop gefokus is om ons dogters te beskerm en vir hulle ‘n gesonde toekoms te gee.
 
Soos in die geval met alle nuwe medikasies, vra mense baie vrae, waarvan die meeste oor die veiligheid van die MPV-entstof is. Gepubliseerde navorsing, met betrekking tot die veiligheid van MPV-entstowwe verskaf bewyse dat outo-immuun-kondisies, neurologiese siektes en trombotiese siekte nie deur die MPV-inenting veroorsaak word nie. Suid-Afrika gaan die entstof Cervarix® gebruik, wat bewys het dit is effektief en het minimale, indien enige, newe-effekte.

Ander faktore om te oorweeg wanneer u die besluit neem om u dogter teen MPV in te ent of nie, is:

  • Geen newe-effekte  was waargeneem tydens die gebruik van die entstof serum Cervarix® .
  • Die entstof bevat geen bestanddeel wat ’n invloed kan hê op jou vrugbaarheid, menstruasie, hormonale aktiwiteit en/of ouderdom en aanvangs van seksuele aktiwiteit.
  • Die entstof voorkom MPV-infeksie op dieselfde manier as ander entstowwe.
  • Personeel van die Wes-Kaapse Regering Gesondheid wat die inspuitings toedien het opleiding ontvang spesifiek in hoe om newe-effekte en voorvalle te hanteer tydens en ná die veldtog.
  • Die pasiënt se veiligheid is ons prioriteit.

Vir meer inligting en ’n lys van vrae wat dikwels gevra word (FAQ), wat in al drie tale beskikbaar is, besoek gerus:
http://www.westerncape.gov.za/general-publication/frequently-asked-questions-about-human-papillomavirus-hpv

Media Enquiries: 

Jo-Anne Otto
Hoof- Kommunikasiebeampte
Wes-Kaapse Regering Gesondheid
Kaapse Wynland
Tel: 023 348 8100
Sel: 072 808 0106
E-pos: Jo-Anne.Otto@westerncape.gov.za