Residential Facilities for Older Persons | Western Cape Government

Residential Facilities for Older Persons

Click on a facility for full details.
Facility
AA Tomlinson
ACVV Aandskemering
ACVV Bredasdorp: Suideroord Tehuis vir Bejaardes
ACVV Grabouw, Huis Groenland
ACVV Heidehof
ACVV Helen Bellinghanhof
ACVV Hesperos
ACVV Huis Bergsig
ACVV Huis Jan Swart
ACVV Huis Malan Jacobs
ACVV Huis Marie Louw
ACVV Huis Maudie Kriel
ACVV Huis Moorrees
ACVV Huis Nerina
ACVV Huis Soeterus
ACVV Nuwerus Tehuis
ACVV Piketberg Huis AJ Liebenberg
ACVV Prins Albert Kweekvallei Tehuis
ACVV Robertson Huis Le Roux
ACVV Sederhof
ACVV Seebries
ACVV Silwerkruin
ACVV Somerkoelte
ACVV Tuishuis
AGS Kuilsriver Tehuis
AGS Sarepta
AGS Tehuis vir Bejaardes, Touwsrivier
Albertinia Versorgings Dienste
Andre van der Walt
Awendrus
Beaconvale Frail Care Centre
Beit-ul-Aman
Benevolent Park Home for the Aged
Coronation Memorial Versorgingsoord vir Bejaades
CPOA Arcadia Place
CPOA Erica Place
CPOA Lotus River
Douglas Murray
DROOM
Esperanza
FG Lowe Village (GH Starck Centre)
Fleur de Lis
Geluksoord Bejaardesorg
Goue Aar Old Age Home
Groeneweide
Hartenbos Bejaardesorg
Haven Homes
Helderberg Society for the Aged: Helderberg Lodge
Herberg aan See
Herfsvreugde Tehuis
Hermanus Frail Care Centre (Sofca Frail Care)
Highland House
Huis Andries Hamman
Huis Aristea
Huis Boland
Huis Brevis
Huis De Kuilen
Huis Ebenhaeser
Huis Groenland
Huis Izak van Tonder
Huis JJ Watson
Huis Johannes
Huis Klippedrift
Huis Lafras Moolman
Huis Lettie Theron
Huis Luckhoff
Huis Martina
Huis Matzikama
Huis Nuweland
Huis PJ Du P Strauss
Huis Ravenzicht
Huis Silwerjare
Huis Spitskop
Huis Uitvlucht
Huis van Liefde
Ikaya Loxolo Lase Gugulethu NPC
IRFSA IHATA Care Group Lilyhaven Place
IRFSA IHATA Care Group Nerina Place
IRFSA IHATA Care Group Oakhaven
Joseph Matwa Old Age Home
Kendrick House
Kensington Home for the Aged
KSE Kraaifontein Tehuis
Ladies Christian Home
Lingelihle Old Age Home
Loeriehof
Mimosa
Mostertshoek Tehuis
Nazareth House - Cape Town
Nazareth House - Elsies River
Ons Huis
Ons Tuiste ACVV Dienstak
Overberg Tehuis
Palms Home For The Aged
Pam Brink
Plumstead-Rusoord
Protea Home for the Aged
Ria Abel (ACVV Huis Ysterplaat)
Rogelim Monte Rosa
Rosemoor Home For The Aged
Rusoord Tehuis vir Oues van Dae
Rusthof Tehuis
Sederville Tehuis vir Bejaades
Sen-Cit Resthaven
Stilbaai Tehuis
Sunnyside Lodge
Tuiniqua Versorgingssentrum
Tulbagh ACVV Dienstak - Huis Disa
Uitsig Tehuis
Utilitas Retirement Eureka RF
Vermont Old Aged Home
Vredendal Tehuis
Vrederus
Vygieshof
Wittekruin
Zandvliet Care Facility
Zenobia Du Toit
Zonnebloem ACVV - dienstak
Zonnekus